2016 Avrupa Pro Bono Forumu

Avrupa Pro Bono Forumu'nun onuncusu, 16 – 18 Kasım 2016 tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleşti. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl, Pro Bono Ağı'nın koordinatörü Yar. Doç. Dr. İdil Elveriş ödül komitesinde jüri üyesi olarak yer aldı.


ACTEDO'ya ödülünü sunarken


Romanya’dan ACTEDO isimli STK, “pro bonoda yerel etki” ödülüne layık görüldü. ACTEDO, Romanya’da avukat ve hukuk bürolarını, savunmasız bireyler ve STK’larla eşleştiren bir pro bono ağını yürütüyor. Bürolara verilen ödülü Reed Smith Hukuk Bürosu kazanırken, bu yıl ilk kez bireylere verilen başarı ödülünü Azerbaycanlı hukukçu İntiqam Aliyev adına oğlu Necmin Kamilsoy kabul etti.

Forum Avrupa’da pro bononun tarihi ve mevcut durumuna dair Lamin Khadar tarafından kaleme alınmış bir raporla başladı (1)(2). Forumda, Avrupa’da pro bono kültürünün gelişim sürecine ve pro bono ağlarının sadece eşleştirme kuruluşları olmayıp hukuki değişim süreçlerine yardım eden yapılar da olduğuna ilişkin konulara yer verildi. Pro bononun geçiş dönemi adaleti sürecinin bir parçası olduğuna, sivil toplumun ve insan hakları savunucularının korunmasına, bağımsız avukatların pro bono çalışmalarındaki rolüne, genç avukatların mesleğe bakış açısında sivil toplumun ve pro bononun önemine dair konuşmalar da yapıldı.


2016 Avrupa Pro Bono Forumu’nda Türkiye’den katılımda en yüksek sayılardan birine ulaştık


Uzun yıllar sonra Türkiye’den beşten fazla kişi katılım gösterdi. Forumun bir sonraki toplantısının Macaristan'ın başkenti Budapeste'de yapılacağı duyuruldu. Sizi pro bono ile ilgili gelişmelerden haberdar etmeye 2017’de de devam edeceğiz.

İdil Elveriş | İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono Hukuki Destek Ağı


(1) Rapora bu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.probonoforum.org/europe/wp-content/uplo...
(2) Raporda, Avrupa’daki ilk pro bono projelerinden biri olup 10 yılı geride bırakan ağımıza ve Türkiye’deki çalışmalara yer verilmemişti. PILNET’in yetkililerine ulaşarak hayal kırıklığımızı dile getirdik. Durumun hatayla yapıldığını söyleyip bizden özür dilediler. Raporun başına eklemek yoluyla ya da başka bir türlü notla gerekli düzeltmelerin yapılacağını ilettiler.

01.02.2017

Paylaş