Kaynaklar

Bu sayfada pro bonoya dair yararlı kaynakların bir listesini ve Pro Bono Ağı'nın paydaşlarına ait websitelerinin linklerini bulabilirsiniz.


Pro Bono konusunda yararlı kaynaklar:

  • İdil Elveriş'in Pro Bono Hukuki Hizmet konusunu ele aldığı ve TESEV Demokratikleşme Programı kapsamında yayımlanan "Adalete Erişimde Yeni Bir Yol: Pro Bono - Mesleki Sorumluluk Olarak Ücretsiz Hukuki Hizmet" makalesi için tıklayın.

  • Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılında hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi belgesinde, yargıda alanında hedefler arasına pro bono da alındı. Pro bononun yaygınlaştırılması hedefi için sayfa 99'a (pdf belgesinde sayfa 101) bakabilirsiniz. Belge için tıklayın.

  • 2016 Avrupa Pro Bono Forumu için Lamin Khadar'ın kaleme aldığı "The Growth of Pro Bono in Europe" (Avrupa'da Pro Bono'nun Gelişimi) isimlli rapor için tıklayın.


Paydaşlarımıza ait linkler:

Paylaş