İletişim

İdil Elveriş, Dr. Öğretim Üyesi

Tel: 0 212 311 51 37

idil.elveris@bilgi.edu.tr
Paylaş