Bülten 22: Avrupa Pro Bono Forumu 2016

Pro Bono Ağının Sevgili Dostları,

Bu aralar, ardı ardına birçok bülten yolladığımızın bilincinde olarak, bu sefer de 2016’da onuncusu düzenlenen Avrupa Pro Bono Forumuyla ilgili bilgi sunmak isterim. Forum, 16 – 18 Kasım tarihleri arasında Amsterdam’da gerçekleşti. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl, ben de ödül komitesinde jüri üyesi olarak yer aldım. Romanya’dan ACTEDO isimli STK’yı “pro bonoda yerel etki” ödülüne layık gördük. ACTEDO, Romanya’da avukat ve hukuk bürolarını, savunmasız bireyler ve STK’larla eşleştiren bir pro bono ağını yürütüyor. Bürolara verilen ödülü Reed Smith Hukuk Bürosu kazanırken, bu yıl ilk kez bireylere verilen başarı ödülünü Azerbaycanlı hukukçu İntiqam Aliyev adına oğlu Necmin Kamilsoy kabul etti.

Forum Avrupa’da pro bononun tarihi ve mevcut durumuna dair Lamin Khadar tarafından kaleme alınmış bir raporla başladı. Forumda, Avrupa’da pro bono kültürünün gelişim sürecine ve pro bono ağlarının sadece eşleştirme kuruluşları olmayıp hukuki değişim süreçlerine yardım eden yapılar da olduğuna ilişkin konulara yer verildi. Pro bononun geçiş dönemi adaleti sürecinin bir parçası olduğuna, sivil toplumun ve insan hakları savunucularının korunmasına, bağımsız avukatların pro bono çalışmalarındaki rolüne, genç avukatların mesleğe bakış açısında sivil toplumun ve pro bononun önemine dair konuşmalar da yapıldı.

Uzun yıllar sonra Türkiye’den beşten fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen forumun bir sonraki toplantısının nerede gerçekleşeceği henüz belirlenmedi. Sizi pro bono ile ilgili gelişmelerden haberdar etmeye 2017’de de devam edeceğiz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı olarak güzel bir yıl geçirmenizi içtenlikle dileriz.


İdil Elveriş | İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono AğıACTEDO'ya ödülünü sunarken


ACTEDO’ya ödül verirken


2016 Avrupa Pro Bono Forumu’nda Türkiye’den katılımda en yüksek sayılardan birine ulaştık


2016 Avrupa Pro Bono Forumu’nda Türkiye’den katılımda en yüksek sayılardan birine ulaştık


Paylaş